Odsłonięcie Tablicy Pamięci 100-lat istnienia naszej szkoły

Szanowni Absolwenci!

W dniu 29 października 2021 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie Tablicy Pamięci 100-lat istnienia naszej szkoły L.O. im. Tomasza Zana. W 1921 roku Ministerstwo Oświecenia i Wyznań Religijnych wydało akt powołania szkoły średniej, koedukacyjnej dla Pruszkowa i okolic i nadało imię patrona szkoły Tomasza Zana.

W planach obchodów upamiętnienia tej rocznicy miały się odbyć uroczystości na przestrzeni całego 2021 roku. Jednak pandemia uniemożliwiła realizację zaplanowanych wydarzeń. Komitet Obchodów i Dyrektor Szkoły mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie oraz procedury pandemiczne zdecydowało o zweryfikowaniu planu obchodów 100-lecia  w tym roku i odsłonięcia Tablicy Pamięci.

Zarząd Towarzystwa Absolwentów podczas posiedzeń projektował  i planował różne wydarzenia w roku 100-lecia Naszej Szkoły między innymi „Tablicę”.

Znaleźliśmy rzeźbiarza Marka Moderau , któremu przedstawiliśmy ideę naszego pomysłu . Z projektem i artystą zapoznaliśmy dyr. Ewę Król , która  razem z Radą Pedagogiczną zaakceptowała projekt . Wspólnie z dyr. Ewą Król rozpoczęliśmy pozyskiwanie funduszy na realizację ” Tablicy”.

Rozpoczęła się akcja dobrowolnego wsparcia finansowego na działalność statutową wśród członków naszego  Towarzystwa Absolwentów. 

Podajemy listę dobrowolnych fundatorów:

Darowizna na cele statutowe 100-lecie Szkoły
JANUSZ SAR
GIERWATOWSKI WIESŁAW
MAREK CHŁOSTA
JERZY ROBERT BOJANOWICZ
MAREK STANISŁAW KRAWCZYK
STANISŁAWA TOPOLSKA
ANDRZEJ NOWAK
IRENA RUTKOWSKA-MISIAKIEWICZ
HENRYK BARTŁOMIEJ FABISIEWICZ
BOŻENNA ANNA KRETKOWSKA
Jolanta Świeżyńska
BARBARA DANUTA MAGIEROWSKA
KRYSTYNA WASYNIUK-BELKA
ELŻBIETA MARCINIAK-KUSZAKIEWICZ
Halina Dziublińska Lachowicz
MARIOLA DUSZYŃSKA-RACINO
SZELĄGOWSKA GRAŻYNA i JERZY
MAREK WILKOWSKI
Nacyza Janik
Ryszard Martrzak
BARBARA ŁOSIEWICZ RATYŃSKA
MZO W PRUSZKOWIE SP. Z O.O.
KATARZYNA JACAK
WACŁAWEK HENRYK
TBS ZIELEN MIEJSKA SP. Z O O.
KAZIMIERA PIOTROWSKA
KRÓL EWA
BARTŁOMIEJ ŻABICKI
NORBERT SADEK
JANUSZ SAR
PAWEŁ JAWORSKI
GRZEGORZ FRANCISZEK KWASIBORSKI
Ewa SOWA
DANUTA SZYNDLER
JACEK KACZANOWSKI
IRENEUSZ TRZECIAK
RAFAŁ MORAWSKI
JANUSZ ENGEL
CEZARY GRZELAK
EUGENIA CZAJKA
KRZYSZTOF MUCHA-ORLIŃSKI
JERZY ENGEL
TERESA SYGACZ
SAR JANUSZ
EWA ANUSZEWSKA
Jolanta i Adam Jaworscy
PIOTR RADZKI
INFONET PROJEKT S.A.

 

Ponadto wsparcie otrzymaliśmy od:

Powiatu Pruszkowskiego

Miasta Pruszków

MZO Pruszków

TBS Pruszków

Rada Rodziców przy L.O. im. T. Zana.

Udało nam się zdobyć fundusze i 29 października ” Tablicę ” odsłonili:

Przedstawiciel ” Towarzystwa Absolwentów ” Barbara Ratyńska

Przedstawiciele Szkoły: dyr. Ewa Król , Izabela Szewczyk , Irena Juśkiewicz

Samorząd szkoły.

 

W imieniu Zarządu ” Towarzystwa Absolwentów ” bardzo dziękuję Pani dyr. Ewie Król i innym pracownikom ” Naszej Budy”, za współrealizację i doprowadzenie do końca projektu „Tablica Pamięci”.

Dziękuję Samorządowi Powiatu Pruszkowskiego i Panu Staroście za gorące poparcie naszego projektu. Dziękuję Panu Prezydentowi i Radnym  Miasta Pruszków. Dziękuję MZO Pruszków i TBS Pruszków.

Szczególnie dziękuję członkom i przyjaciołom ” Towarzystwa Absolwentów ” za wsparcie pomysłu . Dzięki Zarządowi za intensywną pracę nad projektem.

Na „Tablicy ” jest około 6500 nazwisk, które były materią do życia naszej  Szkoły w tych pierwszych 100 latach: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie, którzy ukończyli L.O. im. T Zana. Wspólnie i współzależnie. Są także szkice trzech siedzib szkoły autorstwa Jerzego Blancarda naszego absolwenta.

Ich nazwiska są niepodważalnymi „faktami historii „bez względu na ich dalsze życiorysy. Mają takie samo miejsce w historii tej Szkoły bez względu na lokalne  koterie, polityczne uwarunkowania czy pełnione funkcje w terenie.

Na tej „Tablicy” nie ma „białych plam”.  Bardzo się cieszę, że tablica zdejmuje zasłonę  niepamięci, że została bardzo ciepło przyjęta przez środowisko “Zaniaków”.

Proszę też aby na forum „YUTUBE” pisać o swoich wrażeniach, emocjach natomiast tłumaczenie tej Tablicy pozostawić twórcom i realizatorom. Może to czasami być przyjęte jako udział w tworzeniu dzieła. 

Nasi Absolwenci i Przyjaciele nie muszą mieć przysłowiowej  instrukcji na co mają zwrócić uwagę w polecanej “książce”. Żyliśmy w takich czasach ale już słusznie one przeminęły.

Podczas obchodów 100 lecia Zana odbyła się uroczystość nadania dwóm salom imienia wieloletnich nauczycieli naszej szkoły.

Pracowni chemicznej nadano imię Stefana Gierwatowskiego „Gerwazego„ , który był nauczycielem chemii i przez pewien okres pełnił funkcję dyrektora szkoły.

Hali sportowej nadano imię Bronisława Siemdaja wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego, organizatora i opiekuna „słynnych” spływów kajakowych, wypraw wakacyjnych rowerowych , przysposobienia obronnego wraz z „strzelaniem” .

Ze względów rygorów pandemicznych uroczystość odbyła się bez udziału gości. Poniżej prezentujemy fotografie dwóch tabliczek autorstwa Jerzego Juczkowicza.

 

Wszystkim Państwu, Szkole i sobie życzymy następnych 100 lat.

Relacja wideo:

Odsłonięcie tablicy pamięci 100-lat istnienia szkoły L O im Tomasza Zana

Odsłonięcie tablicy cz. II

Pruszkowski Zan ma już 100 lat! Pytamy co znaczy być „Zaniakiem” (Materiał Telkab)

100 lat pruszkowskiego Zana! Znana i nieznana historia szkoły (Materiał Telkab)

 

                                                                                                      

  Zarządu Towarzystwa

                                                                                                                                                                    Cezary Grzelak