Tablica upamiętniająca 100 lecie powstanie Liceum im. Tomasza Zana

Obecny 2021 r. jest setnym, jubileuszowym rokiem od chwili kiedy Ministerstwo Oświaty, Kultury i Wyznań Religijnych wydało 10 listopada 1921 r. akt powołania Gimnazjum Państwowego z jednoczesnym nadaniem szkole im. Tomasza Zana.

W Pruszkowie od pięciu lat uzyskania praw miejskich i od trzech lat odzyskania niepodległości powstała szkoła państwowa. Nasz Zan jest jedną z najstarszych szkół publicznych w województwie mazowieckim.

Szkoła funkcjonowała w trzech budynkach na terenie Pruszkowa. Najdłużej zagościła w budynku przy ulicy Daszyńskiego 6 (około 90 lat). W 1935 r uczniowie pod opieką prof. Prusaka na drugim piętrze na ścianach według klasycznych zasad zachowania porządku perspektywy i proporcji wymalowali „Salę Pompejańską”. Sala ta stała się miejscem doniosłych uroczystości kalendarza szkolnego do końca istnienia starej siedziby wyłączając okres II wojny światowej kiedy w szkole zostały zakwaterowane wojska wermachtu. Wtedy zajęcia odbywały się w systemie tajnych kompletów w różnych miejscach.

Szkoła to nie tylko nauka przedmiotów. To wychowanie według wzorca kulturowego na podstawach etyki i filozofii w duchu moralności i wartości patriotycznych. Przekazywanie tych wzorców następnym pokoleniom należało do naszych profesorów. Zachowanie w pomięci i uczczenie naszej historii należy do nas. Dlatego powstałe w 1984 r. Towarzystwo Absolwentów dla zachowania ciągłości i upamiętnienia Naszego Panteonu Nauki przeniosło w 2016 r. fragmenty ścian Sali Pompejańskiej do nowego budynku na następne 100 lat.

Historię szkoły tworzyli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkolni i uczniowie. Każdy miał swój udział w tym 100 letnim dziele. Uczcijmy wszystkich w taki sam sposób.

Monument pamięci z nazwiskami wszystkich dyrektorów, nauczycieli, pracowników, uczniów – absolwentów (około 6500 osób) wzmocni siłę ducha następnych pokoleń i upiększy architekturę krajobrazu obecnej nowoczesnej Naszej Starej Budy.

Okres pandemii musiał zweryfikować program obchodów naszego jubileuszu.

Projekt i wykonanie monumentu przez znanego i doświadczonego artystę rzeźbiarza dokładnie w setną rocznicę nie będzie kolidował z procedurami sanitarnymi antycovidowymi.

Żebyśmy mogli zrealizować tablice pamięci 100-u lat potrzebne są fundusze.

Tylko dzięki Wam i dla Was możemy to zrealizować. Wesprzyjcie pomysł dobrowolną darowizną na działalność statutową Towarzystwa.

Liczymy też na wsparcie przedsiębiorstw z terenu Miasta i Regionu.

Wpłaty prosimy przekazywać na konto:

Bank Pekao SA nr 49 1240 6380 1111 0011 0452 0748

Tytuł przelewu: Nazwisko, imię – darowizna na cele statutowe – 100-lecie Szkoły.

O naszych działaniach czytajcie na stronach Towarzystwa: www.zan.org.pl oraz stronie dedykowanej stuleciu szkoły: www. 1001at.zan.org.pl

Przysyłajcie zdjęcia i wspomnienia na adres: kaczanowski.jacek@gmail.com

 

Towarzystwo Absolwentów Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie
ul Daszyńskiego 6 05-800 Pruszków
www http://zan.org.pl