Elzbieta Foryszewska-Wojt

„Moje wspomnienia z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie.”

Nie będzie to historia pruszkowskiej koszykówki, lecz powiązania  LO im. T. Zana
z koszykówką w Pruszkowie.

Początki sukcesów koszykówki kobiecej zaczęły się w połowie lat sześćdziesiątych, a jej głównym ośrodkiem było Liceum Ogólnokształcące im. T. Zana w Pruszkowie. Tam też wychowano grupę koszykarek, których talent w powiązaniu z prawidłowym sportowym szkoleniem i współpracą ze szkołą zaczął przynosić znakomite wyniki. 

Wiele z nas rozpoczęło swoja bogatą i zawierającą wiele osiągnięć karierę w LO im.
T. Zana.

Jednym z moich najwyższych osiągnięć jako uczennicy LO im. T Zana było:

  • awans do 10-tki Najlepszych Sportowców Mazowsza, 
  • wejście w skład reprezentacji Polski Juniorek w Koszykówce z udziałem
    w Mistrzostwach Europy w Jugosławii w 1971 r., 
  • awans do reprezentacji Polski seniorek,
  • awans do 10 najlepszych koszykarek w Polsce,
  • otrzymanie srebrnej odznaki PZKosz za osiągnięcia sportowe.

Moja siostra Emilia Foryszewska-Kowalczyk także uczennica LO im. T. Zana  nie była gorsza będąc:

  • kapitanem drużyny juniorek, która zdobyła Mistrzostwo Polski,  
  • kapitanem Reprezentacji Polski Juniorek  biorąc udział w Mistrzostwach Europy we Włoszech w 1973 r.,
  • reprezentantką Polski seniorek przygotowującej się do turnieju kwalifikacyjnego na Olimpiadę letnią w Montrealu, Kanada w 1976 r.

Droga do sukcesów była długa i pełna wybojów.

W skład pruszkowskiego zespołu koszykówki kobiet wchodziły wyłącznie własne wychowanki, głównie z Liceum im. T. Zana.

Od ligi międzywojewódzkiej do II ligi i extraklasy koszykówki kobiet oraz zdobycia Pucharu Polski. Była to długa droga zapoczątkowana  w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Zana.

Sport, współpraca klubu ze szkołą i wspaniała edukacja w Liceum im. T. Zana umożliwiła wielu
z nas ukończenie studiów wyższych.

Parę lat po ukończeniu studiów powróciłam do Liceum im. T. Zana jako nauczyciel zdobywając z moimi uczennicami, a jednocześnie koleżankami z klubu Mistrzostwo Szkół Średnich w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Moja siostra Emila po ukończeniu studiów wyższych powróciła także to Pruszkowa kontynuując pełną sukcesów karierę sportową z tytułem jednej z najlepszych rozgrywających zawodniczek w Polsce. 

Powiązanie kariery sportowej z pracą w szkole umożliwiło także Emily osiągnięcie wielu sukcesowi jako trener z Mistrzostwem Polski Młodziczek  na czele.

Wszystko było możliwe dzięki owocnej pracy wielu trenerów: 

Ryszarda Woźniaka, Zygmunta Wojta, Cezarego Grzelaka-absolwenta LO im T. Zana, Henryka Jaworskiego, Krzysztofa Kowalczyka i nie kończącej się współpracy z Dyrekcja LO im. T. Zana. 

Nauka i sport musiały iść w parze z tym samym naciskiem na osiągnięcie najlepszych wyników.

Zakończenie kariery sportowej i emigracja z Polski do Kanady przerwała mój kontakt ze sportem w Pruszkowie.

Pasja do koszykówki pozostała i umożliwiła mi kontynuowanie kariery sportowej jako zawodniczki i trenera w Monachium, a także pracę  jako trener i nauczyciel w szkole średniej
w Kanadzie.

Emilia kontynuowała także pracę trenerską w Kanadzie, zdobywając ze swoją drużyną juniorek 3 miejsce w Ontario, Kanada.

Teraz dopingujemy tylko naszą  NBA drużynę Toronto Raptors, ale pasja, ciężka praca
i determinacja do wygrywania po 22 latach uprawiania sportu pozostała jako cecha charakteru.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i trenerom za ich prace w kształtowaniu naszej przyszłości. 

Z okazji przypadającego jubileuszu 100 rocznicy naszej szkoły – Liceum Ogólnokształcącego 

im. T. Zana życzymy wszystkim uczniom, absolwentom i obecnym nauczycielom satysfakcji
z codziennej pracy, wytrwałości w realizowaniu zamierzeń, a tym juz nieobecnym podziękowanie za trud i wychowanie wielu pokoleń.

„Nie spodziewałyśmy się niczego, jesteśmy  wdzięczne za wszystko”

A wszystko zaczęło się w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Zana w Pruszkowie.

 Elżbieta Foryszewska-Wojt-Lindley

 Emilia Foryszewska-Kowalczyk