Spotkanie Zarządu Towarzystwa

16 lutego br. – w związku z koniecznością podjęcia pewnych decyzji – odbyło się spotkanie Zarządu Towarzystwa, w trybie hybrydowym.
Prezes Zarządu kol. Cezary Grzelak przedstawił informację nt. przygotowań do Jubileuszu 100-lecia Szkoły, omawiając bieżącą współpracę z Dyrekcją Szkoły oraz spotkanie z Prezydentem Pruszkowa Pawłem Makuchem. Poruszył również sprawę możliwości realizacji programu Jubileuszu w zakresie uroczystości z obecnością większej liczby uczestników, w kontekście sytuacji pandemicznej i obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Zarząd zatwierdził kierunki prowadzonych przygotowań do Jubileuszu.
Wiceprezes kol. Wiesław Gierwatowski poinformował o przygotowaniu ofert do Starostwa (granty na III Konkurs Piosenki ‘Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski” oraz Tablicy upamiętniającej pracowników i absolwentów Szkoły).
Zarząd zatwierdził oferty do Starostwa i podjął decyzję o przeprowadzeniu III Konkursu Piosenki „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski” – w październiku br.
Kol. Krystyna Dobrowolska – Skarbnik – poinformowała o ofercie Banku Pekao SA na prowadzenie rachunku bankowego.
Zarząd Towarzystwa zdecydował o przeniesieniu rachunku bankowego do Banku Pekao SA (korzystna oferta). Do zamknięcia rachunku bankowego w PBS Wyszków i otwarcia rachunku bankowego w Pekao SA Zarząd Towarzystwa upoważnił: Prezesa kol. Cezarego Grzelaka, Wiceprezesa kol. Wiesława Gierwatowskiego oraz Skarbniczkę kol. Krystynę Dobrowolską.

Zarząd Towarzystwa